ថ្នាំសំលាប់មេរោគ VHP

  • VHP Sterilization

    ថ្នាំសំលាប់មេរោគ VHP

    ស៊េរីអេសប៊ីអេស - អេចនៃថ្នាំសំលាប់មេរោគអ៊ីដ្រូសែន peroxide សាយភាយប្រើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន peroxide ជាភ្នាក់ងារសម្លាប់មេរោគនិងមាប់មគ។ សមស្របសម្រាប់ការរុះរើឧស្ម័ននៅកន្លែងទំនេរកន្លែងបំពង់និងឧបករណ៍។