ឡចំហាយចំហាយ (អូតូក្លូដ)

 • Tabletop Sterilizer

  Tabletop Sterilizer

  l ជាមួយនឹងមុខងារបូមជីពចរម៉ាស៊ីនបូមធូលីចុងក្រោយឈានដល់ ៩០kPa ថ្នាក់ S គ្មានមុខងារបែបនេះទេ

 • Vertical Sterilizer

  មាប់មគបញ្ឈរ

  ចុចបើកលើកំពូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយដង

  នីតិវិធីមាប់មគពិសេសសម្រាប់ធាតុមន្ទីរពិសោធន៍មិនមានចំហាយចេញក្នុងកំឡុងពេលក្រៀវ

  ការបង្ហាញអេក្រង់ LCD ប្រតិបត្តិការប៊ូតុងបញ្ចូលនិងបំពាក់ជាមួយឧបករណ៏សម្ពាធការបង្ហាញសម្ពាធពេលពិត

  មុខងារផ្សារាវការផ្សាភ្ជាប់ស្រេចចិត្ត