គ្រឿងម៉ាស៊ីនឱសថជីវ

  • BR Series Bio-reactor

    រ៉េអាក់ទ័រជីវ - ស៊េរី

    បម្រើវ៉ាក់សាំងមនុស្សក្នុងស្រុកយ៉ាងទូលំទូលាយវ៉ាក់សាំងសត្វវិស្វកម្មហ្សែននិងអង្គបដិប្រាណ monoclonal ។ វាអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយឧបករណ៍នៃបាក់តេរីផ្សិតនិងវប្បធម៌កោសិកាសត្វសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលពីមន្ទីរពិសោធន៍រហូតដល់ការសាកល្បងនិងផលិតកម្ម។